Çalışma Alanlarımız...

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

Wednesday, December 21, 2011 11:54:00 AM

2011-2012 "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" 21.12.2011 tarih, 28149 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

... devamını okuyun
 

YARGITAY CEZA DAİRELERİNE YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURULARINDA HARCA İPTAL 

Monday, October 24, 2011 10:48:00 AM

YARGITAY CEZA DAİRELERİNE YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURULARINDA 40 TL HARÇ ÖDENMESİNİ ÖNGÖREN YASA MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ...

... devamını okuyun
 

ÖN İNCELEMEDE KONTOLÜ GEREKEN HUSUSLAR 

Wednesday, October 19, 2011 4:22:00 PM

ÖN İNCELEMEDE  KONTOLÜ GEREKEN HUSUSLAR

... devamını okuyun
 

6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE TENSİP TUTANAĞINDA ve ÖN İNCELEME TUTANAĞINDA YER ALACAK HUSUSLAR 

Wednesday, October 19, 2011 4:17:00 PM

Tensip tutanağı düzenlemek bir kanunî zorunluluk olmasa da, gerek yargısal alışkanlıklarımız gerekse yargılamanın yol haritasını çizmesi bakımından yararlı bir uygulamadır. Tensip tutanağı dışında, ayrıca “ön inceleme” aşamasının sonunda bir ön inceleme tutanağı düzenlenmelidir

... devamını okuyun
 

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanır... 

Wednesday, October 19, 2011 4:06:00 PM

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Bunun kabulü halinde fazla mesai ücretinin ödenmemesinin de işçiye haklı fesih imkanı tanıdığının kabulü gerekir.
 

... devamını okuyun
 

CMK Yol Giderleri Vergiye Tabi Tutulamaz... 

Wednesday, October 19, 2011 3:58:00 PM

Diyarbakır Vergi Mahkemesi,CMK uyarınca Avukatlara ödenen zorunlu yol gideri ve masraflarının gelir kabul edilerek vergiye tabi tutulamayacağına Karar Verdi..

... devamını okuyun
 

Kredi Kartı fazi Oranları HGK kararı 

Wednesday, October 19, 2011 1:36:00 PM

5464 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesi ile birlikte , Faiz Oranları Hakkındaki Sözleşme Hükümleri Uygulama Kabiliyetini Yitirmiştir...

... devamını okuyun
 

KATKI ALACAĞI-HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Wednesday, October 19, 2011 1:33:00 PM
Mahkeme içi ikrar, başka bir davada da geçerli olup, kesin delil teşkil eder Dava: Taraflar arasındaki "katkı alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.02.2007 gün ve 2006/410 E., 2007/157 K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.... devamını okuyun
 

Boşanma Davası-Hukuk Genel Kurulu Kararı 

Wednesday, October 19, 2011 1:28:00 PM
Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/2-69-K. 2009/109-T. 4.3.2009 ÖZET : Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz.... devamını okuyun
 
Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 | | HTML 5 | CSS